A www.tradio.hu internetes rádióállomás üzemeltetője a Trádió Alapítvány

Nyilvántartási szám: 10774.
Bankszámlaszám: 11713005-20408936
Adószám: 18135217-1-41
Székhely: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 14. 2/11
Szerzői Jogvédő Szerződés szám: W/001226/2017

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.088/2009/2. sz. végzésével vette nyilvántartásba.

Az alapítvány célja, hogy non profit alapon működve elősegítse a mentőszervezetek és a tűzoltó-szervezetek és az abban közreműködő személyek munkájának eredményességét, társadalmi támogatottságának növelését.

Az alapítvány támogatni kívánja a társadalmi közgondolkodás formálását a mentők és tűzoltók nagyobb társadalmi megbecsülése és az eredményes kármegelőzés érdekében.

Segíteni kívánja a mentő -, és tűzoltó szervezetekben dolgozó személyek egymás közötti – a belső, hivatali kapcsolattartáson kívüli – kommunikációját és ismereteinek bővítését, továbbképzésüket.

Segíteni kívánja a fenti tevékenységet végzők családjait abban, hogy hozzátartozójuk veszélyes, felelős munkáját jobban megértsék és hatékonyabban támogassák.

A fenti célok elérése érdekében az alapítvány pályázat útján támogatni kíván rádiós műsorkészítést, internetes kommunikációt, tanfolyamok, tűz,- baleset ,- és egészségvédelmi versenyek szervezését, bemutatók tartását.

Támogat nemzetközi kapcsolatok építését külföldi non-profit, hasonló feladatot ellátó szervezetekkel, támogat olyan ismeretterjesztést, amely bemutatja a magyar és a külföldi mentők és tűzoltók munkáját, hagyományaikat, sikereiket.

Az alapítvány tevékenységét oly módon végzi, hogy azzal a fennálló jogszabályokkal szabályozott állami feladatok ellátását nem érinti, esetleg azok eredményes ellátását alapítványi eszközökkel támogatja.

2011. évi szakmai beszámoló letölthető itt

2012. évi szakmai beszámoló letölthető itt

2013. évi szakmai beszámoló letölthető itt